پنج کاری که برای طراحی کاتالوگ نباید انجام دهیم

چاپ کاتالوگ یکی از مهمترین اقدامات تبلیغاتی یک شرکت است. از کارهایی که خیلی از شرکتهای نوظهور انجام می‌دهند، تولید کاتالوگ معرفی محصولات یا تولید کاتالوگ خدمات است. ⇐⇐⇐برای تهیه یک کاتالوگ، بعضی اقدامات را ⊂نبـــاید⊃ انجام داد. برای چاپ کاتالوگ زیاد سخاوتمند نباشید، به تعداد موردنیاز کاتالوگ چاپ کنید: به‌عنوان مثال شما به 2000 جلد کاتالوگ … ادامه خواندن پنج کاری که برای طراحی کاتالوگ نباید انجام دهیم