چاپ پوستر رنگی آ3

در جدول زیر، لیست قیمت چاپ پوستر A3 در تیراژهای مختلف آمده است: نوع کاغذ ضخامت تعداد قیمت کل (تومان) تحریر 80 گرم 1000 590.000 گلاسه 120 گرم 1000 760.000 گلاسه 135 گرم 1000 815.000 گلاسه 200 گرم 1000 1050.000 تحریر 80 گرم 2000 870.000 گلاسه 120 گرم 2000 1210.000 گلاسه 135 گرم 2000 1320.000 … ادامه خواندن چاپ پوستر رنگی آ3