لیست قیمت پوستر 35 در 50

در جدول زیر، لیست قیمت چاپ پوستر 35 در 50 سانتیمتر در تیراژهای مختلف آمده است: پوسـتر ضخامت تعداد قیمت کل (تومان) تحریر 80 1000 675.000 گلاسه 120 1000 900.000 گلاسه 135 1000 965.000 گلاسه 200 1000 1260.000 تحریر 80 2000 1040.000 گلاسه 120 2000 1480.000 گلاسه 135 2000 1620.000 گلاسه 200 2000 2200.000 تحریر … ادامه خواندن لیست قیمت پوستر 35 در 50