قیمت چاپ پوستر گلاسه و تحریر (فروردین 99)

هزینه چاپ و تولید پوستر گلاسه و پوستر تحریر در اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلف، به جدول زیر مراجعه کنید.

همچنین می‌توانید برای استعلام قیمت سایر موارد، از این لینک‌ها استفاده کنید:

لینک استعلام قیمت از طریق تلگرام: https://t.me/aAliAshrafi

لینک استعلام قیمت از طریق واتساپ: https://wa.me/989391004504

پوسـتر ضخامت ابعاد تعداد قیمت کل (تومان)
تحریر 80 آ3 1000 485.000
گلاسه 120 آ3 1000 630.000
گلاسه 135 آ3 1000 670.000
گلاسه 200 آ3 1000 825.000
تحریر 80 آ3 2000 656.000
گلاسه 120 آ3 2000 950.000
گلاسه 135 آ3 2000 1030.000
گلاسه 200 آ3 2000 1340.000
تحریر 80 آ3 5000 1110.000
گلاسه 120 آ3 5000 1850.000
گلاسه 135 آ3 5000 2030.000
گلاسه 200 آ3 5000 2820.000
تحریر 80 35×50 1000 535.000
گلاسه 120 35×50 1000 730.000
گلاسه 135 35×50 1000 775.000
گلاسه 200 35×50 1000 980.000
تحریر 80 35×50 2000 760.000
گلاسه 120 35×50 2000 1150.000
گلاسه 135 35×50 2000 1240.000
گلاسه 200 35×50 2000 1650.000
تحریر 80 35×50 5000 1335.000
گلاسه 120 35×50 5000 2300.000
گلاسه 135 35×50 5000 2535.000
گلاسه 200 35×50 5000 3560.000
تحریر 80 50×70 1000 1020.000
گلاسه 120 50×70 1000 1400.000
گلاسه 135 50×70 1000 1500.000
گلاسه 200 50×70 1000 1910.000
تحریر 80 50×70 2000 1420.000
گلاسه 120 50×70 2000 2200.000
گلاسه 135 50×70 2000 2400.000
گلاسه 200 50×70 2000 3200.000
تحریر 80 50×70 5000 2550.000
گلاسه 120 50×70 5000 4480.000
گلاسه 135 50×70 5000 4950.000
گلاسه 200 50×70 5000 7000.000
تحریر 80 70×100 1000 2170.000
گلاسه 120 70×100 1000 2950.000
گلاسه 135 70×100 1000 3130.000
گلاسه 200 70×100 1000 3950.000
تحریر 80 70×100 2000 2930.000
گلاسه 120 70×100 2000 4470.000
گلاسه 135 70×100 2000 4850.000
گلاسه 200 70×100 2000 6490.000
تحریر 80 70×100 5000 5200.000
گلاسه 120 70×100 5000 9060.000
گلاسه 135 70×100 5000 10000.000
گلاسه 200 70×100 5000 14100.000

نویسنده: a-ashrafi

من علی اشرفی هستم. بیشتر از پانزده سال در صنعت چاپ و نشر سابقه دارم. این سایت و شماره تماس 09391004504 برای تماس، استعلام قیمت، احوالپرسی و سایر امور. ارتباط با واتساپ من: https://wa.me/989391004504